SK DE
  • Sústruženie čelnej plochy diskov a límcov podľa originálneho tvaru
  • Lakovanie diskov
  • Farbenie diskov
  • Zváranie hliníkových diskov
  • Vyrovnávanie diskov
  • Chemické odstránenie farby z diskov