SK DE

Rozsah typov diskov, ich úprav a poškodení je tak veľký, že sa nedajú stanoviť pevné ceny. Z tohto dôvodu je cena za renováciu diskov stanovená dohodou v závislosti od rozmeru, miery opotrebovania, prípadne ďalších služieb, resp. požiadaviek zákazníka.Orientačné ceny prác:

Sústruženie čelnej plochy + lakovanie

13”-15”- od 60€ / disk
16”-17”- od 70€ / disk
18”-19”- od 80€ / disk
20”- od 100€ / disk
21”< od 130€ / disk

Sústruženie límcov + lakovanie

13”-15”- od 35€ / disk
16”-17”- od 45€ / disk
18”-19”- od 45€ / disk
20”- od 50€ / disk
21”< od 55€ / disk

Farbenie + lakovanie diskov

13”-15”- od 40€ / disk
16”-17”- od 60€ / disk
18”-19”- od 60€ / disk
20”- od 80€ / disk
21”< od 95€ / disk

Kompletná renovácia diskov

(chemické odstránenie starej farby, striekanie základnou ako i konečnou farbou, v prípade potreby sústruženie, lakovanie)

13”-15”- od 50€ / disk
16”-17”- od 70€ / disk
18”-19”- od 80€ / disk
20”- od 110€ / disk
21”< od 125€ / disk

Vyrovnávanie diskov

13”-16”- od 30€ / disk
17”-20”- od 35€ / disk