SK DE

D-1.17-20 J

Jednostupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 20 ton
» Minimálna výška: 170mm
» Maximálna výška: 240mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-1.22-20 J

Jednostupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 20 ton
» Minimálna výška: 220mm
» Maximálna výška: 340mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-1.33-20 J

Jednostupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 20 ton
» Minimálna výška: 330mm
» Maximálna výška: 550mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-1.22-30 J

Jednostupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 30 ton
» Minimálna výška: 330mm
» Maximálna výška: 550mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-2.17-10 J

Dvojstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 18/10 ton
» Minimálna výška: 170mm
» Maximálna výška: 322mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-2.17-15

Dvojstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 30/15 ton
» Minimálna výška: 175mm
» Maximálna výška: 362mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-2.17-15 J

Dvojstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 30/15 ton
» Minimálna výška: 170mm
» Maximálna výška: 322mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-2.17-30 J

Dvojstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 50/30 ton
» Minimálna výška: 170mm
» Maximálna výška: 322mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-2.20-15 J

Dvojstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 30/15/10 ton
» Minimálna výška: 200mm
» Maximálna výška: 402mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-2.22-30 J

Dvojstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 50/30 ton
» Minimálna výška: 220mm
» Maximálna výška: 452mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-3.16-10 J

Trojstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 28/18/10 ton
» Minimálna výška: 160mm
» Maximálna výška: 337mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-3.16-15 J

Trojstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 42/30/15 ton
» Minimálna výška: 160mm
» Maximálna výška: 337mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-4.14-15 J

Štvorstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 70/42/30/15 ton
» Minimálna výška: 140mm
» Maximálna výška: 296mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov

D-5.13-15 J

Päťstupňový

Technické údaje:

» Nosnosť: 100/70/42/30/15 ton
» Minimálna výška: 130mm
» Maximálna výška: 272mm
» Ovládanie na volante
» Náhon: hydraulicko-vzduchový
» Pracovný tlak: 8-12 bar

Štandardné vybavenie:

» Filter vzduchu
» Nadstavec 50mm: 1ks
» Nadstavec 100mm: 1ks

Dodatočné zariadenie:

» Nadstavec 150mm: 1ks
» Nadstavec 200mm: 1ks

Záruka 24 mesiacov