SK DE
JANTOM
Vajnorská 135
Areál KSP obj.č. 20
83 104 Bratislava Nové mesto

email: jantom@jantom.sk
telefón: +421 903 106 411